Data4UA

Kapacitātes stiprināšana datos balstīta kultūras mantojuma pārvaldībai Ukrainā

2023. gada 10. novembra preses relīze

Uzsākts projekts “Data4UA”, lai uzlabotu kultūras mantojuma pārvaldību Ukrainā

2023. gada 1. novembrī sākta projekta “Data4UA” īstenošana, kura mērķis ir uzlabot datos balstītu kultūras mantojuma pārvaldību Ukrainā. Projekts ilgs no 2023. gada 1. novembra līdz 2025. gada 30. aprīlim un tas apvieno starptautisku partneru konsorciju – Ļvivas Politehnisko nacionālo universitāti (Ukraina), Space4CC (Grieķija/Norvēģija), Ļubļanas Universitāti (Slovēnija) un kā projekta koordinatori darbojas Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki. Projektu atbalsta Eiropas Savienības programma Erasmus+.

Projekta galvenie mērķi ir novērtēt augstākās izglītības iestāžu un sabiedrības veiktos pasākumus, reaģējot uz ārkārtas situācijām kultūras mantojuma jomā Ukrainā, uzlabot augstākās izglītības darbinieku un studentu zināšanas un prasmes kultūras mantojuma aizsardzībā, kā arī izpētīt augstākās izglītības iestāžu lomu sabiedrības reaģēšanas veicināšanā uz ārkārtas situācijām kultūras mantojuma jomā.

Ņemot vērā Ukrainā notiekošo karu, projekts ir paredzēts, lai atbalstītu un stiprinātu kultūras mantojuma datu pārvaldību, īpašu uzmanību pievēršot kultūras mantojuma izglītības un apmācības sistēmām. Tā kā karš un bruņoti konflikti turpina apdraudēt kultūras mantojumu pasaules mērogā, digitālajām tehnoloģijām ir izšķiroša nozīme šo nenovērtējamo vērtību saglabāšanā un aizsardzībā. UNESCO ir uzsvērusi šo faktu dokumentā “Kultūras daudzveidības aizsardzība un saglabāšana digitālajā laikmetā”. “Data4UA” pievēršas Eiropas augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem un studentiem, sniedzot viņiem iespējas paplašināt savas kompetences, jo īpaši iedzīvotāju radīto digitālo kultūras mantojuma datu jomā un digitālās pārvaldības apmācībā. Projekts ietver virkni interaktīvu mācību aktivitāšu, kas balstītas uz prototipa modeli kultūras mantojuma datu ekosistēmu bagātināšanai, kur nozīmīgs arī sabiedrības ieguldījums.

“Šī projekta nozīme ir nenovērtējama,” saka LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone, “ņemot vērā skarbos laikus, ar kuriem saskaras Ukraina, pievērsties kultūras mantojuma jomas izglītībai un apmācībai ir ne tikai praktiska vajadzība, bet tam ir arī augsta morālā vērtība. Mūsu partneri ir labi pazīstamas un uz inovācijām orientētas institūcijas, tostarp jaunuzņēmums Space4CC, un kopā mēs sekmēsim digitālo tehnoloģiju sniegto iespēju apguvi augstākajā izglītībā, stiprinot universitāšu lomu apdraudēto kultūras vērtību saglabāšanā. Iegūtās zināšanas un prasmes ne tikai stiprinās augstākās izglītības iestādes, bet dos labumu arī plašākai sabiedrībai. Ukrainas kultūras mantojumam šobrīd ir nepieciešama pēc iespējas lielāka starptautiskā uzmanība, un mēs esam pagodināti sniegt savu ieguldījumu tā saglabāšanā un aizsardzībā.”

“Data4UA” centīsies uzlabot mācīšanas un mācīšanās procesu, integrējot jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma saglabāšanā un aizsardzībā. Izmantojot inovatīvu un radošu sadarbību izglītības pasākumos. Projekta īstenotājiem būtiski ir visaptverošu un labi strukturētu materiālu un pakalpojumu, tostarp tiešsaistes moduļu, tīmekļa semināru un sabiedrības datu ieguves iniciatīvu izveide un popularizēšana. Mērķis ir būt par piemēru inovāciju veicināšanai kultūras mantojuma izglītībā, sasniedzot ne tikai augstāko izglītību, bet arī plašāku auditoriju, tādējādi dodot būtisku pievienoto vērtību dažādos līmeņos, tostarp augstākās izglītības, kultūras studiju un pilsoniskās sabiedrības līmenī.