Data4UA

Krepitev zmogljivosti za upravljanje kulturne dediščine na podlagi podatkov v Ukrajini

Sporočilo za javnost 10. novembra 2023

Začetek projekta "Data4UA" za izboljšanje upravljanja kulturne dediščine v Ukrajini

Prvega novembra se je začel projekt Data4UA, ki cilja na izboljšanje upravljanja s kulturno dediščino v Ukrajini, predvsem na podlagi podatkov. Projekt, ki traja 18 mesecev, od 1. novembra 2023 do 30. aprila 2025, združuje dinamičen konzorcij partnerjev: Koordinator je Inštitut za književnost, folkloro in umetnost Univerze v Latviji (Latvija), sodelujejo pa Politehniška nacionalna univerza v Lvovu (Ukrajina), Space4CC (Grčija/Norveška) in Univerza v Ljubljani (Slovenija). Projekt je financiran s strani programa Evropske unije Erasmus+.

Glavni cilji projekta Data4UA so: (1) ocenjevanje ukrepov, ki so jih sprejele visokošolske ustanove in družba kot odziv na izredne razmere na področju kulturne dediščine v Ukrajini, (2) izboljšanje znanja in spretnosti visokošolskih učiteljev in študentov pri varovanju kulturne dediščine in (3) preučenje vlog visokošolskih ustanov pri spodbujanju družbenih odzivov na izredne razmere na področju kulturne dediščine. 

Zaradi vojne v Ukrajini, je projekt Data4UA namenjen podpori in krepitvi upravljanja podatkov o kulturni dediščini s posebnim poudarkom na izobraževanje in usposabljanje na področju kulturne dediščine. Ker vojne in oboroženi spopadi še naprej ogrožajo kulturno dediščino na svetovni ravni, imajo digitalne tehnologije ključno vlogo pri ohranjanju in varovanju teh neprecenljivih dobrin. UNESCO je to dejstvo poudaril v dokumentu "Cutting Edge | Protecting and preserving cultural diversity in the digital era." (tj. varstvo in ohranjanje kulturne raznolikosti v digitalni dobi). Data4UA se osredotoča na evropske visokošolske učitelje in študente ter jim ponuja priložnosti za razširitev njihovih kompetenc, zlasti na področju podatkov o digitalni kulturni dediščini, ki jih ustvarjajo državljani in usposabljanja na področju digitalnega upravljanja. Projekt vključuje več interaktivnih učnih dejavnosti, ki temeljijo na prototipnem modelu za obogatitev podatkovnih ekosistemov kulturne dediščine s prispevki državljanov.

“Projekt ponuja posebno priložnost, saj povezuje raziskovalce in visokošolske učitelje s področja kulturne dediščine med Slovenijo in vzhodno Evropo,” pravi Sebastian Dahle, docent in znanstveni sodelavec na Oddelku za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. “V Sloveniji obstaja ogromno izkušenj na tem področju, predvsem na Biotehniški fakulteti in na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije in na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Poleg obstoječih mrež slovenskih raziskovalcev, projekt omogoča nove povezave z raziskovalci iz celotne Ukrajine. Preko načrtovanih dejavnosti projekt uvaja dodatne digitalne kompetence in hkrati razširja digitalne pristope na tem področju. Nenazadnje pa projekt aktivno podpira kolege v Ukrajini pri ohranjanju in varovanju kulturne dediščine v času vojne.”

Data4UA si prizadeva izboljšati proces poučevanja in učenja z vključevanjem novih tehnologij v ohranjanje in varovanje kulturne dediščine. Data4UA pri svojih izobraževalnih dejavnostih uporablja inovativna in ustvarjalna sodelovanja ter poudarja ustvarjanje in razširjanje celovitih in dobro strukturiranih gradiv in storitev, vključno s spletnimi moduli, spletnimi seminarji, krajinskimi analizami in dejavnostmi zbiranja podatkov s strani državljanov. Projekt bo služil kot študija primera za spodbujanje inovacij v izobraževanju o kulturni dediščini, ki ne dosega le visokošolskega izobraževanja, temveč tudi širše občinstvo, s čimer zagotavlja pomembno dodano vrednost na različnih ravneh, vključno z visokim šolstvom, kulturnimi študijami in civilno družbo.